top of page

Highlights fra medlemsmøte

23. May 2018

Tema: Is change your new strategy?

IMG_1099
IMG_1097
IMG_1102
IMG_1101

Formålet med Smart Energy Network er å inspirere til forandring og nytenking, sa Ragnvald Nærø i sin innledning på medlemsmøtet i Smart Energy Network 23. mai. Dette ble illustrert til fulle med faglig sterke bidragsytere, som professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI og professor Jim Pulcrano fra IMD Business School i Lausanne. Begge holdt engasjerte innlegg om hvor viktig det er å tenke strategi og gjennomføre endringsledelse i en forretningsverden i stadig raskere transformasjon, og der gårsdagens suksessfulle selskaper og økonomier blir utfordret av nyskapende og kreative aktører.

Professor Jim Pulcrano innledet med å snakke om hvordan ulike bransjer er blitt utsatt for nyskapende og disruptiv konkurranse, med utgangspunkt i at noen har evnet å se og skape et kundebehov som endrer etterspørselen etter en vare eller en tjeneste.

Teknisk Ukeblad har i etterkant av møtet også skrevet en artikkel om Jim Pulcrano. Den kan du lese her

Professor Torger Reve avsluttet møtet med noen refleksjoner om nytenking rundt forretningsmodeller og strategi. Reve understreket viktigheten av å etablere nettverk som SEN for å styrke muligheten for positive klyngeeffekter, spesielt innen områder som smarte nett og smarte byer, hvor Norden er langt fremme globalt.

bottom of page