Medlemsmøte:

NESTE GENERASJON DIGITALE LØSNINGER I ENERGISYSEMET

Når:   4. mars - 13.00 - 15.00

Hvor: Digitalt møte fra Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen allé 1, Oslo

1.png

Digitaliseringen i samfunnet skyter fart og påvirker alle samfunnssektorer og alt liv. Med målsetting om å elektrifisere Norge 100 % gir dette nye muligheter. Dagens måte å jobbe på blir utfordret av ny teknologi. Digitalisering betyr at alt som har med elektrifisering å gjøre, kan gjennomføres smartere, raskere, mer effektivt og mer lønnsomt – om vi er flinke til å benytte oss av neste generasjons løsninger.

 

I Smart Energy Network er vi opptatt av «Tomorrow Today», dvs. hva er det vi ser komme i morgen, som allerede er lurt å benytte seg av i dag. Det er de nye, digitale løsningene, som vil forbedre energisystemet, vi setter på agendaen på nettverksmøtet 4. mars. 

 

mart Energy Network er en møteplass for beslutningstakere hos partnere og medlemmer. Alle invitasjoner er personlige, og antall deltakere er begrenset til ca. 50. Registrer din deltakelse ved å benytte påmeldingslinken på nettsiden. Våre arrangementer blir selvsagt gjennomført etter de corona-retningslinjer som helsemyndighetene gir.

 

På dette nettverksmøtet vil du møte disse innlederne:

PROGRAM

 

13.00: Velkommen

 

13.05: Hvordan blir fremtiden? Vil digitalisering, kunstig intelligens og skytjenester skape et annerledes samfunn enn i dag? Hvordan vil samlingen av – og bruken av data – påvirke vår adferd og måten samfunnet fungerer på? I Telenors forskningsavdeling arbeides det nå med det som skjer etter at 5G er blitt allemannseie. Hva er mulige scenarier som kan få konsekvenser for energisystemet?

 

  • Innleder: Pål Grønsund, seniorforsker Telenor, koordinator av Horizon 2020 5G-VINNI (Verticals INNovation Infrastructure).

 

13.25: Hva er mulighetsrommet for digitalisering av energisektoren?
Energi21 har i samarbeid med Digital21 nylig laget en studie der forskning, innovasjon og forretningsutvikling knyttet til stordata, cybersikkerhet, kunstig intelligens, autonomi og sensorteknologi er i fokus
. En sentral konklusjon i studien er at flerfaglig samarbeid og kobling av IKT og energirelatert kompetanse er viktige forutsetninger for et digitalisert, integrert og klimavennlig energisystem. Det antas at funn fra denne studien blir viktig for regjeringens arbeid med en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. 

 

  • Innleder: Lene Mostue, direktør Energi21 (Norges nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategi innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier). 

 

 

13.40: How to use data/digitalization to resolve congestion and emissions and build competitive cities for the future? Siemens has looked into the future of urban mobility and the role of digitalization. The need of electrification and critical infrastructure is crucial to make this happen.

 

  • Keynote: Kunal Chandra, Vice President Shared Autonomous Mobility, Siemens.

 

 

14.00: Vi er på vei fra analog til quantum computing. Dagens computerkraft utgjør bare en brøkdel av neste generasjon datamaskiner.

Når regner IBM med at første generasjon quantum computing er på plass, og hvordan vil fremtidens kvantedatamaskin påvirke energisystemet? Er andre bransjer flinkere til å ta moderne informasjonsteknologi i bruk enn energibransjen?

 

  • Keynote: Loek Vredenberg, Chief Technology Officer, IBM Norge.

 

 

14.20: Nyetablerte Volue tilbyr digitale tjenester som kan fremskynde overgangen fra fossil til fornybare energi – i alle ledd av verdikjeden.

Stikkord for Volues virksomhet er: optimalisering, automatisering, bruk av avanserte allgoritmer, distribuerte løsninger, dyp markedsinnsikt, avanserte prisprognoser og smarte energiløsninger ...

 

  • Innleder: Trond Straume, konsernsjef Volue.

 

 

 

14.40: Cognite leverer industriell AI som gir en ny og skalerbar måte å drive data management på. Alle systemer og fragmenterte data samles og kontekstualiseres i en digital plattform, som danner grunnlaget for å skalere opp bedriftens verdiskapingsmuligheter. Med stor suksess er dette gjort i olje- og gass-sektoren. Nå er selskapet på god vei inn i kraftbransjen med nye og effektive softwareløsninger, som vil sette standarden for bransjens utnyttelse av data.

 

  • Innleder: John Markus Lervik, Co-Founder og CEO i Cognite.

 

 

15.00: Next steps for Smart Energy Network og avslutning

Meld deg på i appen nedenfor

1.png
No upcoming events at the moment