top of page

Grønne investeringer –
hvor kommer de, og hvor smarte er de?


OPPSUMMERING FRA DIGITALT MEDLEMSMØTE 20. MAI 2021

IMG_0264.jpeg
1.jpg

Grønne investeringer stod på agendaen på Smart Energy Networks medlemsmøte 20. mai. På møtet ble det stilt spørsmål om hvor smarte disse investeringene er. Problemstillingen ble reist med ulike innfallsvinkler, og fra ulike sektorer. Hva bør man ta hensyn til, og hvor går veien videre for transformasjonen som så vidt har begynt?

Se hele medlemsmøtet her: https://www.youtube.com/watch?v=bO06MtVhvYg

 

DET STORE GRØNNE PERSPEKTIVET

 

Hva er bakgrunnen for at «grønne» investeringer er blitt så populære? Klima er

selvsagt noe av svaret, men hva med teknologiens modenhet, hva med timing,

hva med risiko? Vi snakker om en digital transformasjon, der selv en pandemi vil

bidra til større omstillingsevne og takt. Er det en langsiktig og lønnsom omstilling vi har påbegynt, og hvilke faresignaler bør adresseres?

Kapitalen har allerede begynt å strømme fra det gamle til det nye. For Norge kan vi både nå klimamål og gripe industrielle muligheter ved det grønne skiftet dersom vi bruker verktøykassa riktig og tilstrekkelig. Og mens tungvektere som IEA peker på at vi ikke vil trenge nye olje- og gassfelter, blir det stadig større fokus på ESG og bærekraft også innen finans. Selv om aksjemarkedet kan være preget av en grønn boble akkurat nå, betyr ikke det at man ikke skal investere i grønne aksjer.

 

Se hele innledningen til Nils Klippenberg (adm.dir. Siemens) og Peter Hermanrud (Sparebank1 Markets) her: (01:47) https://www.youtube.com/watch?v=bO06MtVhvYg

Klippenbergs presentasjon finner du her

Hermanruds presentasjon finner du her

 

SELVAAG OG DET GRØNNE SKIFTET

 

Olav Selvaag senior var en ung, visjonær sivilingeniør som hadde ideer som brøt

med normene. Etter krigen var boligmangelen i Norge prekær. Selvaag mente

strenge byggekrav måtte endres, slik at det kunne bygges flere boliger raskere

og til en langt lavere pris. Det å se kundens behov og ønsker har stått sentralt

for etterkommerne i 75 år, og har dannet grunnlaget for Selvaagkonsernets

suksess og posisjon som eiendomsutvikler. I dag er bærekraft en grunnpilar for

selskapet, men alltid med kunden i fokus for stadig smartere og mer funksjonelle løsninger. Hvilke veivalg blir viktige i årene som kommer?

Bygg og eiendom påvirker over halvparten av jordens klimagassutslipp. Verden vil bygge tilsvarende New York hver måned de neste 40 årene. Derfor er det viktig å minimere både ressursbruk, energibruk og utslipp i denne prosessen. Med innovative eksempler geleidet Olav H. Selvaag oss gjennom bærekraftig boligbygging i dag.

 

Link til hele innledningen: (53:22) https://www.youtube.com/watch?v=bO06MtVhvYg

Selvaags presentasjon finner du her

 

HVORFOR IT ER SÅ VIKTIG?

 

Statnett var først ute med å proklamere at fremtiden er elektrisk. Nå snakker

stadig flere om å elektrifisere Norge 100 %. Og da er det ikke bare snakk om

rene elektroner, men om en enorm digital omstilling, der både små og større

aktører må spille sammen. En av de største aktørene er Cisco, som nå er dypt

inne i et nært samarbeid med Statnett og andre systemoperatører i Europa for å

bygge en større robusthet i IT-systemene. Hva er utfordringene, hvilke nye

funksjonaliteter blir skapt og hvordan vil digitaliseringen skape nye forretningsmuligheter?

Elektrifisering er viktig for Norges nasjonale klimamål, og «mulighetene er uendelige». Men for å gjennomføre elektrifiseringen på en god måte, må vi også passe på sikkerheten. Kraftsystemet er kritisk infrastruktur, og det er derfor viktig å passe på sikkerheten til hele systemet. Hvis vi får til dette, kan vi ta i bruk digitale løsninger for endeløse muligheter fremover.

Vil du se hele innledningen til Trine Strømsnes (adm.dir. Cisco)? Link: (1:21:45) https://www.youtube.com/watch?v=bO06MtVhvYg

Strømsnes´ presentasjon finner du her

 

HVOR KOMMER LØSNINGER VI IKKE HAR TENKT PÅ?

 

Bønder i byen, det er ONNA, det! ONNA er et start-up-selskap som nylig hentet

inn 50 millioner kroner for å dyrke urter og grønnsaker – rett utenfor Oslo og

andre tettsteder. Selskapet utfordrer dagens matsystem ved å demokratisere

dyrking og tilgjengeliggjøre sunne råvarer – lokalt. Dette gjør de ved å bygge

teknologi rundt planten som sikrer trygge, optimale og ressurseffektive vekstforhold – og slike løsninger vil trenge mye strøm.

 

Med vertikalt landbruk kan man produsere mat på en ressurseffektiv og bærekraftig måte der folk bor og midt i byen eller nær byområdene. Norden egner seg godt for vertikalt landbruk, og derfor satser ONNA på å produsere ett tonn salat med mer per dag!

 

Se hele innledningen til Kristina Løfman (CEO ONNA) her: (1:42:36) https://www.youtube.com/watch?v=bO06MtVhvYg

Løfmans presentasjon finner du her

 

HVILKEN ROLLE SPILLER ORGANISASJONSKULTUR?

 

I en grønn omstilling er smart IT og digitalisering nøkkelfaktorer for suksess.

Men ikke bare. Det å forstå IT-systemenes kompleksitet og samtidig evne å løse

opp i systemkritiske data-floker for kundene sine, er grunnleggende viktig for

Sysco. Selskapets daglige leder mener imidlertid at uten engasjerte, kompetente

ansatte som tror på bærekraftige løsninger, vil et selskap ikke kunne konkurrere i dagens marked. – Det er derfor vi er «fuzz-fighters», sier han.

 

IT har aldri vært mer komplekst enn i dag, og det er derfor du trenger mennesker som snur denne kompleksiteten til digitale suksesshistorier. «Folk som får orden i spagettien, og får greiene til å virke.» Med fokus på hjerner og hjerter fortalte Dagfinn Ringås om hvordan Sysco jobber for å bygge et «sagnomsust tech-selskap».

 

Se hele innledningen til Dagfinn Ringås (adm.dir. Sysco) her: (1:56:30) https://www.youtube.com/watch?v=bO06MtVhvYg

Ringås´ presentasjon finner du her

 

 

Noter at neste medlemsmøte er planlagt til 16. september i Oslo, fra kl. 12.00 til 16.00. Programmet er under utarbeidelse, og invitasjon blir sendt i god tid. Tema for dette medlemsmøtet er: «Forretningsutvikling nå – etter pandemien og før den store klimakrisen.»

 

Pga. corona-pandemien er alle studieturer utsatt. Vi vil komme tilbake til gjennomføring av studieturer når det igjen blir trygt å reise.

Høsten 2021 planlegges en digital verdensreise. Invitasjon blir sendt ut etter sommerferien. 

Innspill til program på medlemsmøtene, mottas med takk. Medlemsmøter 2021 er berammet til:

  • 16. september i Oslo

  • 18. november i Oslo

 

 

For presentasjoner og mer informasjon om Smart Energy Network, se:

https://www.smartenergynetwork.org

For personlig kontakt: Daglig leder Ragnvald Nærø, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, e-post: ragnvald@naero.no eller tlf.: +47 900 80 303

bottom of page