top of page

Bli med Smart Energy Network på verdensturne: The Post Pandemic World Tour 2021

En verden i hurtig endring

Vi ønsker å inspirere. Verden er i hurtig endring. Særlig store endringer er det for energibransjen. Den grønne transformasjonen er bare så vidt begynt. Nye forretningsmodeller. Nye energiformer. Ny kompetanse. Nye aktører. Er vi godt nok oppdatert på hva som skjer? Hvilke nye muligheter er der?

Norge har endret seg mye det siste året. Men det har også verden utenfor. Har vi tilstrekkelig kunnskap om hva som er situasjonen ute i verden? Hvilke personer har du møtt, snakket med og hørt hvordan de forbereder seg på sin nye hverdag? Er vi i forkant av utviklingen? Hvordan tenker bedriftsledere i andre verdensdeler? Hvilke signaler bør vi fange opp allerede nå?  Hvilken kunnskap må vi tilegne oss? Hvor raskt må vi endre oss og tilpasse oss den nye hverdagen? For å få svar på dette og mere til, må vi snakke med personer i andre deler av verden som også opplever pandemien, men kanskje på en annen måte enn det vi bruker å gjøre. 

Vanligvis pakker vi kofferten og drar ut i verden for å la oss inspirere og samle informasjon som vi kan ta med oss hjem for å forbedre egen virksomhet. Vi diskuterer hva vi har lært, og vi utveksler felles inntrykk og erfaringer. Akkurat nå er det krevende – om ikke umulig – å gjennomføre en fysisk reise. Derfor har vi satt sammen to digital studiereise hvor vi henter inspirasjon fra innovative mennesker og miljøer vi vanligvis oppsøker fysisk.

Vi legger opp til en reise jorden rundt for å møte ressurspersoner som kan gi oss nye ideer, tanker og inspirasjonen. Vi vil starte hvert møte med en brief om hvem vi skal møte. Deretter blir det en dialogbasert presentasjon før en Q&A sesjon. I etterkant samles vi som "reiser" for en kort faglig debrief.

 

Dette gjør vi over to uker hvor vi samles tirsdager, onsdager og torsdager. Det er mulig å bare være med på den ene uken, eller du kan også bli med begge ukene. Hver uke legger vi opp til en faglig oppsummering av ukens besøk og oppsummerer sammen hva vi har lært. Det øker læringseffekten og inntrykkene. Hvert besøk vil ta ca 1 time.  

 

Vi kommer hver uke til å være både i Asia og USA. Under finner du personene du vil møte på Smart Energy Networks digitale verdensturne. 

shutterstock_1800880438.jpg

Vi kommer til å møte ressurspersoner i ulike roller verden over

Vi har satt sammen et knippe med sentrale eksperter og nøkkelpersoner fra vårt internasjonale nettverk. Disse representerer forskjellig type innsikt og dybdekunnskap. Særlig gleder vi oss til å høre deres vurderinger og tanker knyttet til forretningsutfordringer ved inngangen til 2021.

1.png

Geneve: Børge Brende

World Economic Forum

Børge Brende is the President of the World Economic Forum (WEF) and former Minister of Foreign Affairs of Norway (2013-2017). Before he was a managing director at the World Economic Forum in Geneva. From 2009-2011 Brende was Secretary General of Red Cross Norway. Brende has been a Cabinet Minister of the Environment (2001-2004) and a Cabinet Minister of Trade and Industry (2004-05). Brende was Chairman of the UN Commission of Sustainable Development (2003-04).

 

The WEF's mission is stated as "committed to improving the state of the world” by engaging business, political, academic, and other leaders of society to shape global, regional, and industry agendas.

 

Børge Brende will share his thoughts about the state of the world after one year of Covid pandemic with main focus on the big picture for world business going forward.

1.png

Silicon Valley: Rohan Patel

Tesla

Rohan Patel is Senior Global Director, Public Policy and Business Development of Tesla. He is board member of the National Council for Science and the Environment (NCSE). Prior to his job at Tesla Patel worked for The Barak Obama Administration as Special Assistant to the President for Intergovernmental Affairs and Sr Advisor for Climate/Energy. From 2011 to 2013 Patel worked as Director for The Council for Environmental Quality in Washington D.C.

 

Tesla's mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy. Tesla was founded in 2003 by a group of engineers who wanted to prove that people didn't need to compromise to drive electric – that electric vehicles can be better, quicker and more fun to drive than gasoline cars. The Founder of Tesla, Elon Musk, is today the richest man in the world.

 

Rohan Patel will give insights of Tesla´s plans for the next decade with a special focus on battery technology, smart charging and autonomous mobility.

1.png

Tokyo: Nobuo Tanaka

International Energy Agency

Nobuo Tanaka er Executive Director i International Energy Agency i Tokyo. Han er en internasjonal kapasitet i energispørsmål. Han er født og oppvokst i Japan, men har i lengre perioder også arbeidet i både USA og Nederland. 

I dag er han Global Associate for Energy Securituy and Sustainability for Institute for Energy Economics i Japan. Han er også Professor ved University of Tokyo.

 

Vi vil møte Nobuo Tanaka for å høre hvordan han ser på Norges posisjon i verdens energimix sett fra et globalt perspektiv.  

Her kan du lese mer om Nobuo Tanaka: https://en.wikipedia.org/wiki/Nobuo_Tanaka

1.png

Beijing: Bryant Chen

Siemens

Bryant Chen is seasoned executive with 10+ years’ experience in robotics, automation and electronics industries.

 

Bryant played a key role in the development of Siemens’ venture arm Next 47 in China and is now leading smart manufacturing, digitalization and IoT transformation in Global 100 companies. In his presentation, Bryant will share key insights from the Chinese venture and start up scene as well and provide an overview of the digital transformation // emerging digitalization trends in Asia, smart manufacturing, digitalization and IoT transformation in Global 100 companies. 

You will find more information about Bryant Chen here: https://www.linkedin.com/in/bryantchen01/

1.png

Seattle: Per Christian Honningsvaag

Microsoft

Per Christian Honningsvaag er Managing Director i Microsoft Worldwide Power & Utilities sector. Det vil si at han har det øverste ansvaret for energibransjen i Microsoft. Han bor og arbeider i Seattle.

Vi vil møte Per Christian for å få en presentasjon av hvordan Microsoft opplever de nye endringene i energibransjen. Hvordan påvirker pandemien bransjen? Er det et økt fokus innen noen områder? Ser han at det har eller vil dukke opp nye forretningsmuligheter for norske aktører? Per Christian har et globalt oversikt over det som skjer og vil kunne gi oss svært verdifull input i vår digitale reise.

Her kan du får mer informasjon om Per Christian Honningsvaag på Linkedin. 

1.png

Virginia: Steve Koenig

Consumer Technology Association

Steve Koenig is VP, Research at the Consumer Technology Association (CTA), the U.S. trade association representing more than 2,200 consumer technology companies and which owns and produces CES (Consumer Electronic Show) — The Global Stage for Innovation.

Prior to CTA, Koenig held analyst positions at NPD Group, Comscore, and a senior editor post at CMP Media’s former Computer Retail Week. Koenig holds a bachelor’s degree in marketing from the University of North Texas.

 

Steve Koenig leads CTA’s industry research including consumer and business studies, technology forecasts and business intelligence. Koenig is a world known keynote speaker and will share with us the latest technology trends and their impact on consumer behavior, business opportunities and global economies.

1.png

Sør Korea: Jae Myung Lee, Ph.D Professor

Pusan National University

Jae Myung Lee er professor ved senter for Hydrogen Ship Technology ved Pusan universitetet i Busan, Sør Korea. 

 

Han har en dyp innsikt i den utviklingen vi nå ser skjer innen hydrogen og som Sør Korea er et av de ledende landene innen. Blant annet sitter han i komiteen for utrulling av hydrogen i Sør-Korea. 

 

Han har god kjennskap til det som skjer i Norge innen hydrogen og vi har utfordret han til å fortelle hvilke muligheter han ser for Norge i kappløpet mot hydrogen. 

Her kan du ser mer av hans akademisk bakgrunn:http://cdml.naoe.pusan.ac.kr/

Kompakte uker med mange inntrykk og faglige refleksjoner

De digitale studieturene vil bli gjennomført i uke 11 og 12 med møter tirsdager, onsdager og torsdager. Møtetidspunktet er tilpasset den lokale tidssonen. Dvs at møter mot Asia vil foregå på morgenen og møter mot USA vil foregår på ettermiddagen. 

Noe av det viktigste for en vellykket studietur er at vi er godt forberedt og at vi tar oss tid til å debriefe felles faglige inntrykk og refleksjoner. Alle møtene vil ta ca 1 time.

 

Etter at alle er pålogget gjennomfører vi en brief på tema og hvem vi skal møte i ca 10 minutter. Den faglige presentasjonen inklusive Q&A vil være på ca 30 - 40 minutter. Før vi avslutter med en 10 minutters felles debrief og faglige refleksjoner.

 

I etterkant av det siste møtet torsdagen vil vil gjennomføre en større og felles faglig debrief. 

Schedule

The Pandemic World Tour Spring 2021 blir gjennomført i uke 11 og 12 som er de to siste ukene før påske. 

De ulike møtene er tidsfestet til:

World Tour 1 - Uke 11

Tirsdag 16. mars: Kl. 10.00 -11.00: Børge Brende

Onsdag 17. mars: Kl. 09.00 -10.00: Nobuo Tanaka

Onsdag 17. mars: Kl. 10.00 -11.00: Bryant Chen

Onsdag 17. mars: Kl. 18.00 -19.00: Rohan Patel (vi venter på endelig klokkeslett, men blir trolig som oppsatt)

 

World Tour 2 - Uke 12

Tirsdag 23. mars: Kl. 18.00 -19.00: Per Christian Honningsvaag

Onsdag 24. mars: Kl. 09.00 -10.00: Jae Myung Lee (blir trolig første uke etter påske)

Torsdag 25. mars: Kl. 18.00 -19.00: Steve Koenig

Alle møtene blir også tatt opp slik at deltakerne kan se de i etterkant. Det blir sendt kalenderinvitasjon til alle deltakerne straks dere er påmeldt. 

Betingelser og påmelding

Studieturen er skreddersydd og tilrettelagt for medlemmer og partnere i Smart Energy Network. Vi ønsker å sette et maksimalt deltakerantall på ca 20 personer for hver av ukene. Dette for at alle skal få anledning til å stille spørsmål og komme frem og dele sine faglige refleksjoner. Vi anbefaler at flere fra samme selskap deltar, men setter i utgangspunktet en kvote på 2 fra hvert selskap.

For praktisk tilrettelegging og faglig fasilitering vil vi sette en deltakeravgift på NOK 1.900 for hver uke. Ikke medlemmer NOK 3.900.

Vi vil oppmode alle deltakerne til å prioritere tid til å være med på alle møtene og debriefene. Dette fordi vi mener det vil gi det beste faglige utbytte. Om en likevel må droppe ut av noen møter, vil disse bli tatt opp slik at en kan se de i etterkant. 

Påmelding eller spørsmål kan rettes til:

 

CEO i Smart Energy Network, Ragnvald Nærø

ragnvald@naero.no

Studieturansvarlig, Bjarne Hareide

bjarne@digilabscandinavia.com 

bottom of page