top of page

Medlemsmøte:

STRØMKRISE, STRØMPAKKE, STRØMEKSPORT – NEI, NEI NEI!

30 år med et velfungerende kraftmarked, hva nå?

Når:   17. februar - 12.00 - 16.30

Hvor: Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0112 OSLO

Skjermbilde 2022-01-04 kl. 18.52.55.png

De siste månedene har vi hatt tidenes høyeste strømpriser. «Vanlige folk» rammes hardt, og kritikken har vært kraftig – mot markedet og fra og om ulike aktører.

 

Norges enorme elektrifiseringsambisjoner har det siste halvåret fått et skudd for baugen. Når strømprisen blir så høy som den har vært den siste tiden, utfordres energisystemet på en ny måte. På den ene side stilles det spørsmål ved om markedet må eller bør reguleres sterkere, og på den annen side: Med så stor usikkerhet i kraftmarkedet, hvordan skal den forventede forbruksveksten av elektrisitet løses? Er det mer kapasitet som må til, fjerning av flaskehalser i nettet, microgrid og batterier eller rett og slett «smartere» elektrifisering?

 

På dette nettverksmøtet vil disse sentrale problemstillingene blir adressert. Smart Energi Network vil ligge i forkant av Regjeringens energikommisjon, og vi har invitert «energilovens far» og adm. dir. i Norsk Industri til å innlede.

 

Vi vil samtidig få et innblikk i et interessante byutviklingsprosjekt, Slemmestad Brygge, og hvordan nettopp dette stedet kan demonstrere smarte energiløsninger, inkludert utslippsfri hurtigbåtforbindelse til og fra hovedstaden. Som en del av en fremtidsrettet måte å tenke mobilitet og energieffektivisering på, vil Ruter presentere sitt nye konsept «energi som en tjeneste». Nettverksmøtet avsluttes med paneldebatt.

 

I Smart Energy Network er vi opptatt av å presentere løsninger på problemstillinger som bidrar til at egen virksomhet får innsikt og ideer til videre utvikling. Vi vil lære av de beste, og vi er opptatt av at vi evner å samarbeide med aktører som tenker nytt, og kanskje også utfordrer vante måter å arbeide på. I en omstillingens tid er dette viktigere enn noen gang.

 

Vår møteplass er for beslutningstakere hos partnere og medlemmer. Alle invitasjoner er personlige, og antall deltakere er begrenset til ca. 50 på dette fysiske møtet.

 

Registrer din deltakelse ved å benytte påmeldingslinken som følger denne personlige invitasjonen. Våre arrangementer blir selvsagt gjennomført etter helsemyndighetenes covid-retningslinjer.

På dette nettverksmøtet møter du, blant andre:

Program

12.00: Registrering og lunsj

 

13.00: Velkommen

 

13.05: VERDENS FØRSTE ENERGILOV UTFORDRES AV EN STRØMKRISE SOM RAMMER ALLE I NORGE. MÅ KRAFTMARKEDET REGULERES OG ENERGILOVEN ENDRES?

 

Dagens energilov trådte i kraft 1. januar 1991. Hensikten var å innføre et marked for kjøp og salg av elektrisk energi, og dermed også en mer markedsstyrt energiutbygging, mindre avhengig av politiske vedtak. Etter nøyaktig 30 år utfordres dette velfungerende systemet som har stått modell for energiliberalisering over hele verden. Regjeringen har iverksatt krisestøtte, og vil nedsette en energikommisjon for full gjennomgang av markedssystemet.

 

  • Tåler «markedet» en vinter med så høye priser, eller vil det lede til markedsinngrep?

  • I et stadig mer volatilt og usikkert kraftmarked – får vi de riktige investeringsincentivene?

  • Dagens strømkrise inntrer samtidig med et sterkt økende forbruk som følge av elektrifisering, og med minimal utbygging av ny kapasitet. «De store vannkraftutbyggingers tid er forbi», vindkraft på land er nærmest umulig å realisere de kommende årene og sannsynligvis også vanskelig på lengre sikt. Havvind er i støtet, men vil uansett ligge en del år frem i tid.

  • Nettutbygginger er et aktuelt tema både fordi det kan bli vanskelig å få bygget ut til det forbruket som forventes, og ikke minst i lys av de store prisforskjellene vi har sett mellom nord og sør både i Norge og Sverige.

  • I Sverige har man begynt å snakke om ny kjernekraft ....

 

To av landets mest erfarne toppledere vil dele sine refleksjoner med oss.

 

  • Innleder: Eivind Reiten, «energilovens far» og tidligere konsernsjef i Hydro.

  • Innleder: Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri

 

14.05:  Benstrekk og mingling
 

14.35:  SLEMMESTAD – ET SAMFUNNSUTVIKLINGSPROSJEKT

 

Byplanen for det gamle industristedet Slemmestad er et moderne samfunnsutviklingsprosjekt. Slemmestad blir Askers kystby, en ny fjordby. Målet er 5000 nye innbyggere og minst 2000 nye arbeidsplasser. Norcems nye bulkanlegg innlemmes i stedsutviklingen og skal står ferdig i 2022. Betong gjenbrukes. Det nye anlegget vil fjerne støv og støy. Landstrømanlegg for bulkstasjonen er allerede bygget, og vil fjerne et utslipp fra nesten 1 mill. liter diesel hvert år. Grønnere, bedre miljø, smarte energiløsninger og nye, utslippsfrie transportløsninger til hovedstaden er sentrale elementer i dette byutviklingsprosjektet.

 

  • Innleder: Øystein Frederik Thorup, adm. dir. Avantor.

 

14.55: MED SØKELYS PÅ KUNDENS BEHOV – PÅ VEI TIL UTSLIPPSFRIE TRANSPORTLØSNINGER TIL OG FRA OSLO

 

Dagens transportløsninger står overfor store endringer, drevet av ønsket om mer bærekraftige løsninger, teknologiutvikling, nye forretningsmodeller og endrede kundeforventninger. Ruter arbeider målbevisst for å tilby et godt og stabilt transporttilbud i hovedstadsregionen. Dette innebærer utslippsfri kollektivtransport, inkludert hurtigbåt, og konseptet «energi som en tjeneste».

 

  • Innleder: Snorre Lægran, direktør plan og trafikk i Ruter.

 

15.15: KAN VINTERENS STRØMSJOKK FREMSKYNDE ELLER FORPURRE ELEKTRIFISERINGEN AV NORGE?

 

Kraftmarkedet utfordres av volatilitet og høye strømpriser. Hva må gjøres?  Hvordan vil prisbildet påvirke distribuerte energiløsninger? Vil elektrifisering av Norge bli forsinket? Kan nye løsninger, f.eks. type batterier/batterilader konsept, bidra til at det raskere blir etablert utslippsfri mobilitetsløsning i Oslofjorden?

 

Paneldebatt med Heidi Wolden, adm. dir. Norled, Cathrine Barth, co-founder Nordic Circular Hotspot, Liv Monica Stubholt, advokatfirmaet Selmer, og Christian Anton Smedshaug, statssekretær Klima- og miljødepartementet.

  • Moderator: Håkon Taule, styreleder i Smart Energy Network.

 

 

15.55: SMART ENERGY NETWORK – PLANER 2022

 

16.00: SLUTT

Skjermbilde 2022-02-07 kl. 19.51.06.png
No events at the moment
bottom of page