top of page

Rapport Discovery Expedition til Seattle og Silicon Valley
24. - 28. oktober 2022 
 

Hovedmål for Discovery expedition til Seattle og San Francisco
  • Få et tydeligere innblikk i hvordan Microsoft arbeider med energibransjen og lære mer om deres produktløsninger.
  • Bli oppdatert på den utviklingen som har vært innen digitalisering i etterkant av pandemien.
  • Nettverking og erfaringsutveksling blant deltakerne er alltid en målsetting på våre studieturer. 
Vi fikk noen fantastiske dager hos Microsoft på deres Executive Briefing Center (EBC) i Seattle. Vi fikk innblikk i deres bredde med fokus på nye satsinger. Da både hvordan Microsoft tenker og arbeider med energiområdet, innkjøp av energi og deres ambisiøse målsettinger. I tillegg fikk vi også et god innblikk i hvordan de arbeider med sikkerhet, AI, Sustainability Cloud etc. 
På Berkeley ble vi gitt et overordnet bilde av energibransjen, bærekraft og geopolitikk. I Silicon Valley fikk vi også en grundig innføring i førerløse biler samt også en spennende opplevelse. Dette var som å kjøre Uber, men uten sjåfør. New Energy Nexus ga oss nye tanker i forhold til bærekraftprosjekter. 
Alt dette og mer til kan du studere nedenfor, samt også laste ned de rapporter som er gjort tilgjengelig for oss i etterkant. 

 

Blue Maritime

 

Blue Maritime kan best sammenlignes med noen av våre norske maritime klynger. Vi fikk en bred presentasjon av klyngen som forøvrig er sterkt inspirert av det norske klyngemiljøet og har en tett og god relasjon mot Norge. Vi fikk et innblikk i flere av deres mange spennende prosjekter slik som hvordan de arbeider med:

  • Bærekraft

  • 5G

  • Grønn hydrogen

I tillegg gikk de noe dypere inn i deres venture fond: One Ocean Accelerator. Det er et eget fond på 300millioner $. 

Klikk her, så kan du laste ned presentasjonen fra Blue Maritime. 

Boeing

 

Vi hadde i forkant store forventninger til møtet med Boeing. Boing har hovedkontor i Seattle. Men fabrikken var fortsatt stengt og av den grunn kunne de ikke gi oss en omvisning. Som erstatning fikk vi en flott historisk presentasjon av Boeing. Likevel, det var både gøy og hyggelig å være hos Boeing. 

Microsoft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empowering Industry (Power and utilities)

Per Christian Honningsvåg er leder for energiområdet i Microsoft både i Europa og Midt-Østen. Han startet gjennomgangen på EBC ved å gi oss en overordnet gjennomgang av utviklingen i energimarkedet sett med Microsoft øyne. Eksempelvis gikk han dypere inn i hvordan Microsoft møter energikrisen, hvordan en arbeider med hybride systemer og hvordan de i dag bygger apper for energimarkedet. Per Christian vektla også hvor viktig partner-økosystemet er hos Microsoft. Samarbeid står svært sentralt. 

Klikk her, så kan du laste ned presentasjonen fra seansen. 

Energy Procurement at Microsoft

Brian Janous leder Microsoft sine innkjøp av energi world-wide. Han ga oss en grundig gjennomgang av hvordan Microsoft nå arbeider med å nå sine klimamål. Særlig gikk han inn på hvordan de arbeider med sine datacentre. Han trakk også frem at Microsoft har et fond på en milliard $ som de arbeider med for å få frem bedre teknologi innen klima. 

Klikk her, så kan du laste ned presentasjonen fra seansen. 

Skjermbilde 2022-11-22 kl. 08.48.17.png

TerraPraxis Partnership & Overview

Microsoft har konseptualisert Microsoft Cloud for Sustainability. De bygger det kundene ønsker å gjøre på Azure og fokuserer på hvordan energiselskaper kan redusere karbon. I tillegg fikk vi en bred presentasjon av et Irsk energiselskap som går fra å transformere et kullkraftvert til et småskala kjernekraftverk.

10 lessons we´ll take away from the pandamic

Microsoft har samlet seg mye data og erfaringer etter pandemien. Vi fikk et forrykende foredrag av disse. Disse kan oppsummeres slik:

 

 

 

 

Klikk her, så kan du laste ned presentasjonen fra seansen. 

Skjermbilde 2022-11-28 kl. 18.53.27.png

Cyber Defense Operations Center

Som avslutning på dag 1 hos Microsoft fikk vi en gjennomgang av hvordan de arbeider med å forebygge sikkerhet. Sikkerhet er naturlig nok et svært viktig område for Microsoft. De forsøker å være proaktive. De har 75 arbeidsstasjoner og 8.500 som på en eller annen måte arbeider med sikkerhet. 

Microsoft Cloud for Sustainability

Microsoft har den senere tid bygget opp en egen cloudløsning for bærekraft. Dette er et nytt satsingsområde hvor de forsøker å koble sammen hele verdikjeden for å øke det teknologiske fokuse på bærekraft. Microsoft arbeider i dag sammen med 400.000 partnere world wide. Nedenfor har vi plukket ut bildet som viser selve strategien til Microsoft innen bærkeraft. 

Klikk her, så kan du laste ned presentasjonen fra seansen. 

Skjermbilde 2022-11-28 kl. 19.06.40.png

Azure AI

Vi hadde store forventninger til gjennomgangen av AI på Azure. Bildet nedenfor viser Microsoft sin utvikling innen AI området. Hovedfokuset i presentasjonen, som du kan laste ned i sin helhet nedenfor var å få AI området ut i hele organisasjonen og til alle. 

Klikk her, så kan du laste ned presentasjonen fra seansen. 

Transform Business with Azure Mixed Reality

Mixed Reality er et forholdsvis nytt område også i Microsoft. Det viser hvordan en ved hjelp av Metaverse og Hololens eks. kan forenkle og forbedre arbeidsprosesser. Vi fikk en demonstrasjon og innblikk i flere gode cases. Eks. hva Kawasaki gjør på området. 

Noen av våre deltakere var ekstra ivrige. 

Skjermbilde 2022-11-28 kl. 19.11.20.png
IMG_2672.jpeg

Transforming into an Intelligence Driver Organization

Tanken bak denne sesjonen var å få et innblikk i hvordan organisasjoner kan bruke data i styring- og forbedringsprosesser. Det var en krevende sesjon hvor vi anbefaler de mer interesserte i å laste ned vedlagte presentasjon. 

Klikk her, så kan du laste ned presentasjonen fra seansen. 

Skjermbilde 2022-11-28 kl. 19.19.21.png

Azure Security Overview

De to siste sesjonene på dag 2 må sees i sammenheng. Først fikk vi en grundig teoretisk gjennomgang av hvordan Microsoft arbeider med sikkerhet og ikke minst nødvendigheten av sikkerhet. 

Digital Crimes Unit

Som del II fikk vi en praktisk gjennomgang av hvordan Microsoft arbeider offensivt med datakriminalitet. 

Kanskje det mest imponerende innen datasikkerhet var å se hvor nøyaktig Microsoft kunne spotte hvem som angriper hvor. Kartet viser hele verden og alle dataangrepene som gjøres mot Microsoft i real time. 

Berkeley

 

Geo Politics and the Energy Transition

Daniel Kammen som er Senior Advisor for Energy Innovation, US Agency for International Development Former Science Envoy, United States Department of State ga oss et innblikk i sin tankegang når det gjelder energi transformasjonen. For å få et godt innblikk i hans tankegang bør en sette seg grundig inn i hele hans presentasjon som kan lastes ned her .

Public Policy and Innovation in the Green Transition

Jonas Meckling ga oss en grundig presentasjon med fokus på:

  • hvilken rolle offentlig politikk spiller i energiomstillingen

  • case: Solyndra og Tesla

  • inflasjonsreduksjonsloven 

Klikk her og last ned presentasjonen.

Mario Herger

 

Selvkjørende biler

Mario Herger er spesialist i området føreløse biler. Han ga oss en grundig presentasjon som gikk inn i hvor de ulike aktørene er i dag, hva som skal til for å få til førerløse biler, hvilke utfordringer og ikke minst hvilke muligheter det gir. Ta deg også bryet med å se videoen nedenfor hvor vi tester førerløs bil sammen med Mario Herger. 

New Energy Nexus

 

New Energy Nexus er Smart Energy Network sin samarbeidsorganisasjon i Silicon Valley. Vi møtte deres leder David Kennedy som ga oss en presentasjon av organisasjonen, deres fokusområder og visjon. Organisasjonen er non profit, arbeider over hele verden og har i dag 170 ansatte. Deres fokusområder er å bygge et verdensomspennende økosystem av investeringer og acceleratorer som hjelper clean energy entreprenører å lykkes i å utvikle teknologiske løsninger. 

bottom of page