top of page

Highlights fra medlemsmøte 31. januar 2019

Tema: Ledelse, inspirasjon og omstilling

 

Det første medlemsmøtet i Smart Energy Network i 2019 hadde temaet omstilling og endringsledelse i en digital tidsalder»

  • Hvor går Norge fra i dag og frem til 2050?

  • Små og store virksomheter skal levere gode resultater i dag, og forhåpentlig i mange, mange år fremover. Hva venter oss, hva må vi være oppmerksom på, hva kan vi lære av andre?

  • Hvordan sørge for en god strategiprosess, hvordan få menneskene med seg – og, ikke minst, skal vi prate eller skal vi handle?

 

Norges fremste, og mest erfarne ledere vil innlede og delte sine erfaringer med nettverkets medlemmer.

Nedenfor kan du se presentasjonene fra møtet

Arne Norheim, IBM sin åpning

bottom of page